directie­reglement

Home > Woordenlijst > directiereglement

Wat is een directiereglement?

In een directiereglement of bestuursreglement worden afspraken tussen bestuurders neergelegd, zoals de verdeling en beperking van bevoegdheden en de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het bestuur. Ook worden vaak afspraken in het directiereglement opgenomen ten aanzien van besluitvorming en geschillenbeslechting.

Specialismen: