Bestellen

Uw bestelling:

Dagvaarding kantongerecht nakoming betaling facturen
Btw (21%)

 

€700,-
€147,-


Totaal (1 artikel) incl. BTW

 

€847,-

 

Vul hier uw gegevens in:


 

Na betaling kunt u gegevens invullen voor het op maat maken van uw document.
Vragen over deze overeenkomst? 0900-jurist helpt graag via 0900-8090.

Specialismen:

ONDERNEMERS

Aandeelhoudersovereenkomst
Algemene voorwaarden
Alternatieve geschillenbeslechting
Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid
Betalingsverzoeken
Certificaten
Faillissement
Gerechtelijke procedures
Groepsvrijstelling 403-verklaring
Incasso
Joint venture
Leningsovereenkomsten
Onderhandeling
Overeenkomsten
Schikking
Sommatiebrief
Samenwerkingsovereenkomsten
Wanbetalers

PRIVACY

AVG
Gegevensbescherming
Privacy
Privacy statement
Privacy beleid
Verwerkersovereenkomst

CONTRACTEN

Nakijken
Nakoming
Opstellen